AUXILIARY

 
กาวถ่ายบล็อก :

- กาวชมพู: ทนน้ำมัน, ใช้กับงานหมึกพิมพ์ PVC

- กาวฟ้า และกาวม่วง: ทนน้ำ, ใช้กับงานพิมผ้าทุกชนิด

 

 

 
    น้ำยาไวแสง :   - ใช้คู่กับกาวถ่ายบล็อก
                                              

 


 

   น้ำยาเคลือบบล็อก : 

     - ทำให้บล็อกคงทน

     
   
 
   
   กาวทาโต๊ะ :

- สำหรับยึดชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนที่

                                 


 

 
กาวฟอยล์:

- ใช้สำหรับงานพิมพ์ผ้าที่จะสกรีนฟอยล์ทับ

ขั้นตอนการใช้กาวฟอยล์ คลิกเลย

                                  


 

   
กาวปะกล่อง :

- ใช้ติดกล่องธรรม และกล่องเคลือบ PVC , ใช้ติดทั่วไป

                                   


 

 
ฟิกซ์:

- ใช้ผสมสีเพื่อกันการตกของสี (สำหรับสีเข้ม)

                                       


 

   
ซอล์ฟเตอร์:

- ผสมในสีน้ำ สียาง สีลอย เพื่อปรับให้สีที่พิมพ์ออกมานุ่มขึ้น

                                      


 

 
ไบเดอร์:

- ใช้สำหรับตีสียาง, ปิกเมนท์ หรือผสมปรับให้สีเหลวขึ้น

   
คลอรีน:

- สำหรับล้างกาวถ่ายบล็อกที่จะนำมาใช้ใหม่ Recycle