สีผงสำเร็จรูป (PIGMENT POWDER)

สีผงสำเร็จรูปเป็นสีผงที่ผ่านกรรมวิธีการกระจายตัวของสีแล้วนำมาผสมกัน เพื่อให้ได้เฉดสีตามที่ต้องการโดยนำไปผสม เข้ากับเม็ดพลาสติกที่เหมาะสมในปริมาณที่กำหนด  และสีผงสำเร็จรูปนี้อาจจะผสมเข้ากับสารเติมแต่ง ประเภทต่างๆ ได้