หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ (WATER BASE INK)

คือหมึกพิมพ์ที่อาศัยน้ำเป็นตัวทำละลาย เนื้อสีและแป้ง มาตีให้เป็นเนื้อเดียวกัน
สามารถแบ่งประเภทย่อยได้อีก 4 ประเภท ตามลักษณะของแป้ง ที่นำมาใช้ผสมสีดังต่อไปนี้

1. สีจมเหมาะกับการสกรีนเสื้อยืด
2. สีนูนเหมาะกับงานที่ต้องการจะทำให้ลวดลายมีความหนานูนขึ้นมา เหมือนเป็นสามมิติ
3. สียางเหมาะกับการนำไปใช้สกรีนเสื้อยืดสีเข้มหรืออ่อนได้เลยโดยไม่ต้องลงพื้นสีขาวก่อน
4. สีลอยเหมาะกับการนำไปสกรีนบนเสื้อยืดสีเข้มนิยมนำไปสกรีนเป็นพื้นสีขาวเพื่อให้สีเข้มที่จะลงตามมีความสวยเด่นชัดมากขึ้น 

 

 ข้อแนะนำในการใช้งาน

1.  เลือกหมึกพิมพ์ให้เหมาะกับวัสดุที่ต้องการพิมพ์
2.  ปิดภาชนะที่บรรจุให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งาน
3.  เก็บหมึกในที่ ที่มีอากาศถ่ายเทและเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
4.  ทดสอบคุณภาพ/คุณสมบัติในการยึดเกาะของหมึกทุกครั้งก่อนพิมพ์