สีน้ำมัน (SOLVENT BASE INK)

หมึกพิมพ์สกรีน " แกลลอท "  เป็นหมึกพิมพ์ที่นิยมใช้ในวงการสกรีนทั่วไป มีเฉดสีให้เลือกมากมาย
และมีหมึกพิมพ์หลายประเภทเพื่อให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับชิ้นงานหรือวัสดุที่ต้องการพิมพ์ 

 

 

 ข้อควรระวัง

1. ควรเลือกหมึกพิมพ์ให้ตรงกับลักษณะของงาน
2. ตรวจสอบชิ้นงานและทดสอบก่อนพิมพ์ทุกครั้ง
3. หากต้องการเจือจางหมึกพิมพ์ให้เลือกน้ำมันตามที่แนะนำ
4. ควรคนหมึกพิมพ์ให้ทั่วก่อนการใช้งานทุกครั้ง
5. เก็บหมึกพิมพ์ในที่อากาศถ่ายเทดีห่างจากความร้อนและแสงแดด

การเลือกใช้น้ำมันผสม

1. ควรเลือกใช้น้ำมันผสมให้เหมาะสมกับชนิดหมึกพิมพ์
2. น้ำมันแต่ละชนิดมีคุณสมบัติช่วยในการแห้งตัวของหมึกพิมพ์ต่างกัน
3. ควรผสมน้ำมันกับหมึกพิมพ์ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้หมึกพิมพ์ข้นหรือเหลวเกินไป