ขั้นตอนการใช้กาวฟอยล์

ขั้นตอนการใช้กาวฟอยล์

- ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 100-135 ในการโค๊ตกาว

- โค๊ตกาวอย่างน้อย 2-3 รอบ และทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง

- อัดฟอยล์ให้ใช้ความร้อนประมาณ 130-150 องศาเซลเซียส เป็นอย่างต่ำ
  หรือมากกว่านี้ ตามความเหมาะสม ใช้เวลา 5-15 วินาที

 **หมายเหตุ**
ความร้อนและเวลาในการอัดสามารถเพิ่มหรือลดได้ ตามความเหมาะสม
และจะต้อง Test กาวฟอยล์และฟอยล์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อจะได้
ปรับอุณหภูมิและเวลาในการอัดแต่ละครั้ง
(ต้องทดสอบก่อนใช้งานจริง!!)