บทความงานสกรีน และ ตัวอย่างงานสกรีน (ARTICLE & SAMPLE SCREEN)

ทำไมต้องพิมพ์สกรีน??
 
จุดแข็งแรกของการพิมพ์สกรีนคือ สามารถพิมพ์ให้ชั้นหมึกมีความหนา ซึ่งการพิมพ์อื่น ๆทำไม่ได้ ปกติหมึกพิมพ์สกรีนอาจมีความหนาถึง 20 ไมครอนหรือมากกว่าและทำได้สูงถึง 100 ไมครอน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานพิมพ์สกรีนจึงมีลักษณะของหมึกที่โดดเด่น, ดูเป็นสามมิติที่ชัดเจน และสวยงามอย่างไรก็ตามหมึกสกรีนก็สามารถพิมพ์ได้บางถึงประมาณ 6 ไมครอน หมายความว่าการพิมพ์นี้จะพลิกแพลงความหนาบางของหมึกบนชิ้นงานได้หลากหลายตามต้องการในการออกแบบใช้ได้กับหมึกหลากหลายแบบ การพิมพ์แบบอื่นๆ มักต้องใช้หมึกคุณภาพสูง, หมึกต้องมีการกระจายแบบสม่ำเสมอ, อนุภาคต้องละเอียดและการไหลที่ดี เหมาะสำหรับการพิมพ์นั้นๆ เช่น การพิมพ์การเวียร์, เฟล็กโซ่, ออฟเซ็ทฯลฯ สำหรับการพิมพ์หน้าสกรีน สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมึกเชื้อน้ำ, เชื้อน้ำมัน, ทั้งข้นมาก, ข้นน้อย และอื่นๆ

การพิมพ์สกรีน
สามารถพิมพ์วัสดุพิมพ์ได้หลากหลายชนิด และพิมพ์ได้กับพื้นผิวหลายรูปแบบ ยกเว้นน้ำและอากาศ ถึงแม้ว่ารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ก็เป็นความจริงที่โต้แย้งไม่ได้ว่าการพิมพ์สกรีนมีใช้อยู่อย่างกว้างขวาง สามารถพิมพ์บนพื้นผิวของวัตถุต่างๆ เช่นพลาสติกแข็ง, พลาสติกบรรจุภัณฑ์ที่อ่อนยืดหยุ่น, ถุงผ้าพลาสติก, กระดาษ, ผ้า, ไม้, โลหะ, แก้ว, เซรามิก, หนัง, ฯลฯ และไม่ จำกัด รูปทรงต่างๆและ ขนาด ตัวอย่างเช่นสามารถพิมพ์บนพื้นผิวเรียบ, พื้นผิวโค้ง, พื้นผิวทรงกลม, รูปแบบขนาดใหญ่พิเศษและวัสดุพิมพ์ขนาดเล็ก สำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์สามารถพิมพ์บนเครื่องดื่มแบบบรรจุกระป๋องอาหารหรือพิมพ์บนกล่องที่บรรจุผลิตภัณฑ์


สรุปข้อดีของการพิมพ์สกรีนมีดังต่อไปนี้:

·ต้นทุนตำ่เมื่อสั่งพิมพ์จำนวนมาก
·การพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง สวยงาม
·ง่ายต่อการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆ
·สามารถพิมพ์งานที่ใช้ได้คงทนเป็นเวลานาน
·พิมพ์ได้หลากหลายรวมทั้งไม้,แก้ว, สิ่งทอ,แผงวงจร, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ**ตัวอย่างสียางสำเร็จพิมพ์บนผ้าขาว Rubber Paste Pigment**