ปิ๊กเมนท์

สีปิ๊กเมนท์ของทางร้านเป็นสีสำเร็จ ลูกค้าสามารถนำไปใช้พิมพ์งานได้เลย ง่าย สะดวกกับงานของคุณ


COLOR AVAILABLE

PIGMENT  - 410 RED
PIGMENT  - 620 BLUE
PIGMENT  - 720 GREEN
PIGMENT  - 120 BLACK
PIGMENT  - 230 YELLOW