ผงมุกชมพู

Pigmento pearlescente COLOR & PIGMENTATION SERIES

Product Name : LB4519 Pink
Colour : Pink
Particle Size : 10 - 60 micron
Density g/cm3 : 3,0- 3,1 
Bulk Density g/100 ml : 22 - 26
Oil Absorption  g/100g : 50 - 60
Content % : TiO2   20 - 30    
Mica 70–80  
Absorptive Pigment : ≤ 1
Shelf life period : 5 years
Packaging : 25kg/drum or 25kg/ctn