ผงมุกทอง (GOLD PEARL)

Pigmento pearlescente Gold series

Product Name : LB 300 Gold Pearl
Colour  : gold pearl
Particle Size  : 10 - 60 micron
Density g/cm3 : 3,1- 3,2
Bulk Density g/100 ml : 24 - 28
Oil Absorption  g/100g : 55 - 65
Content % : TiO2  35 - 39     
Mica  57 - 64  
Fe2O3   1 – 4      SnO2 < 1  
Shelf life period  : 5 years
Packaging : 25kg/drum or 25kg/ctn