กากเพชร ( GLITTER )

กากเพชร สามารถผสมกับงานฉีดพลาสติกได้ (APS) หรือจะใช้ผสมกับกาวกากเพชร ผสมวานิชด้าน วานิชเงา

ผสมเบสพลาสติซอล หรือ ตัวผสมเชื้อน้ำมันชนิดใดก็ได้ที่เป็นวานิช  เพราะจะได้เห็นกากเพชรชัดเจนและเพิ่ม

มูลค่าให้สินค้าหรืองานสกรีนได้ดี กากเพชรแต่ละสี มีขนาดกากหลายเบอร์ให้เลือกใช้ และบางสียังมีหลายเฉด

สี เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีความเหมาะสมกับงานแต่ละงานของคุณ

(หากต้องการขยายภาพ ให้คลิกที่รูปกากเพชรด้านล่างค่ะ)